Praktijk Petra Tjeertes - Gewicht

Obesitas, diabetes, anorexia, voedsel intolerantie, eetstoornis door psychische klachten

Een acupunctuurbehandeling zorgt ervoor dat u een lichamelijk en geestelijk evenwicht gaat ervaren. Acupunctuur en fytotherapie in combinatie met een eventueel voedings- of bewegingsadvies zorgt ervoor dat uw gewichtsproblemen op een gezonde manier worden behandeld. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is per persoon verschillend.

Wat is normaal eten & wat is een normaal gewicht?

De meest voorkomende oorzaak van gewichtsproblemen ontstaan door teveel, ongezond eten en door te weinig bewegen. Er is sprake van overgewicht wanneer u meer weegt dan normaal is voor uw lengte. Er zijn verschillende manieren om dat te meten. Toch blijft het lastig te bepalen want wat is normaal? Er is in elk geval altijd sprake van overgewicht als je gewicht een gevaar wordt voor je gezondheid. Dat noemen we dan obesitas bij overgewicht en anorexia in geval van te weinig. Want ook te weinig eten kan erg ongezond zijn.

Obesitas verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte, gewrichtsaandoeningen, galblaasaandoeningen en kortademigheid. Maar dat is niet het enige. Ernstig overgewicht kan ook emotionele en sociale gevolgen hebben. Gevoelens van neerslachtigheid, eenzaamheid en isolement kunnen voor veel problemen zorgen.

Diabetes?

Door de eeuwen heen en in verschillende culturen was men dus al bekend met diabetes. Tegenwoordig is diabetes een wereldwijd en ernstig gezondheidsprobleem. De ziekte neemt vooral toe waar de mensen kunnen beschikken over zoveel voedsel dat zij meer voedsel innemen dan zij nodig hebben waardoor overgewicht ontstaat. Overgewicht staat in verband met diabetes type 2. In de TCM wordt diabetes “Xiao Ke” genoemd, wat letterlijk “uitscheidings-en dorstziekte” betekent. Droogte en hitte worden als de belangrijkste oorzaken genoemd van diabetes. Volgens de TCM leiden droogte en hitte tot yin- en energie leegte. Dit veroorzaakt dorst en het voortdurend uitscheiden van urine. In het algemeen kan gesteld worden dat een regelmatige en langdurige acupunctuurbehandeling valt aan te bevelen bij diabetes. Ook zijn er verschillende mogelijkheden met Chinese fytotherapie. Daarnaast worden ook de complicaties, denk aan huidaandoeningen en weerstandsproblemen, behandeld.

Hoe wordt overgewicht gezien in de traditionele Chinese geneeskunde?

Spijsverteringsprocessen worden vertaald naar maag en miltenergie. Dit energiesysteem bepaald de kwaliteit van de spijsvertering en transformatieprocessen. Waarom deze functies verstoord zijn kan vele oorzaken hebben. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • voedselstagnatie door een verkeerd voedingspatroon
  • verstoorde energie van maag en milt door eten op onregelmatige tijdstippen
  • teveel rauwe en koude voeding (dit dooft het spijsverteringsvuur)
  • teveel hete en vette voeding (is te zwaar om te verteren)
  • er kan sprake zijn van stress wat zorgt voor stagnatie van energie
  • er kan ook sprake zijn van pijn door voedselstagnatie in de darmen
  • obstipatie en in gevallen ook constipatie
  • zwakke energie van maag en milt
  • te weinig beweging of chronische overbelasting van het spijsverteringssysteem

Er zal eerst gekeken worden, door middel van een uitgebreide diagnose, wat de mogelijke oorzaak kan zijn.

stip4

MEER informatie OF EEN AFSPRAAK MAKEN?
Tarieven diverse behandelmethodes