icoon_blauwvlak_kruisTarieven

Preventie consult € 35,00
Acupressuur & meridiaan massage € 35,00
Eerste consult (intake & behandeling) € 75,00
Vervolgconsult Acupunctuur € 55,00
Guasha, Cupping en/of Fytotherapie € 55,00
Coachingsgesprek (ca. 45 minuten) € 70,00
Consult kinderen tot 9 jaar € 35,00
Consult kinderen van 10 tot 14 jaar € 45,00
Cosmetische Acupunctuur (Huidproblemen) € 75,00

Bij de behandeling van kinderen is volgens de wet de toestemming van beide met gezag beklede ouders nodig. Bij kinderen tot 12 jaar beslissen alleen de ouders, bij kinderen van 12 tot 16 jaar geven de ouders en het kind gezamenlijk toestemming. Kinderen vanaf 16 jaar mogen alleen beslissen.

Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan krijgt u hier een factuur voor thuis gestuurd. Deze factuur zult u zelf moeten betalen, want uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor u niet kunt komen. Neem dan z.s.m. contact met me op met vermelding van de reden.

Vergoedingen Verzekeraars

Wil je weten of jouw behandeling vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar, controleer dit van tevoren. Dan kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

>> Lees meer

Algemeen voorwaarden

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Huisregels

  • Acupunctuur en aanvullende behandelingen van Petra Tjeertes zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Raadpleeg altijd eerst de huisarts bij gezondheidsklachten.
  • De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
  • Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.
  • Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.
  • De therapeut handelt met grote zorg, maar de kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.
  • De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.
  • In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Privacy

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen. De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Betalingsvoorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van 55 euro. Dit geldt ook voor eerste afspraken.

Bij voorkeur betalen met de Ideal betaallink die u na de behandeling krijgt aangeboden via de mail.

Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve  de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen.

Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 14de dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.

Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

Zorgverzekering

De therapeut staat ingeschreven bij de KAB, Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong.

Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). link naar KAB

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl

Praktijk Petra Tjeertes - Coaching
Praktijk Petra Tjeertes - Guasha
Praktijk Petra Tjeertes - Acupunctuur
Praktijk Petra Tjeertes - Cupping